logo nfz

Nasz zespół – Kluczbork

Nadzór i koordynacja

Mróz-Pankowska Agata

Monika Złotorowicz

Kierownik ds. organizacyjno-administracyjnych

Mróz-Pankowska Agata

Malwina Czarna-Puk

Koordynator Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

Lekarze

Mróz-Pankowska Agata

Natalia Cegła

Lekarz specjalista psychiatrii, pracuje z osobami dorosłymi
Katarzyna Jędruch

Katarzyna Jędruch

Lekarz specjalista psychiatrii, pracuje z osobami dorosłymi
Mróz-Pankowska Agata

Anna Świderska-Popczyk

Lekarz specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży

female awatar

dr n. med. Aleksandra Kozar-Konieczna

Lekarz specjalista psychiatrii, pracuje z osobami dorosłymi

Mróz-Pankowska Agata

Kamil Furdak

Lekarz w trakcie specjalizacjii w dziedzinie psychiatarii, pracuje z osobami dorosłymi

Zespół terapeutyczny

agata mróz pankowska

Agata Mróz-Pankowska

Psycholog, pedagog, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, uzyskała decyzję Ministra Zdrowia o uznaniu dorobku naukowego i zawodowego w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży, terapeuta par w nurcie EFT w trakcie szkolenia, w CTiP prowadzi psychoterapię osób dorosłych, młodzieży oraz par

Mróz-Pankowska Agata

Malwina Czarna-Puk

Psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, pedagog specjalny, trener treningu umiejętności społecznych, w CTiP pracuje z osobami uzależnionymi, wspóluzależnionymi i DDA

female awatar

Agnieszka Danielczok

Pedagog, terapeuta środowiskowy, oligofrenopedagog, logopeda, w CTiP prowadzi terapię środowiskową dzieci i młodzieży
female awatar

Anna Fortuna-Honc

Psycholog, terapeuta środowiskowy, w CTiP pracuje z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi
Mróz-Pankowska Agata

Katarzyna Jóźwiak

Psycholog, terapeuta środowiskowy, pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny, w CTiP pracuje z dziećmi i młodzieżą, prowadzi terapię środowiskową
female awatar

Aleksandra Kilińska

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie procesu certyfikacji w nurcie systemowo-ericksonowskim, uzyskała decyzję Ministra Zdrowia o uznaniu dorobku naukowego i zawodowego w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży, w CTiP prowadzi psychoterapię osób dorosłych, dzieci, młodzieży oraz rodzin

roman knosala

Roman Knosala

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w nurcie psychodynamicznym, asystent psychodramy, w CTIP prowadzi psychoterapię osób dorosłych

Mróz-Pankowska Agata

Justyna Kobaka

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia w nurcie systemowym, w CTiP prowadzi psychoterapię dzieci i młodzieży

Mróz-Pankowska Agata

Alicja Krzak-Gliwa

Psycholog, psychoterapeuta w procesie certyfikacji w nurcie poznawczo-behawioralnym, certyfikowany terapeuta środowiskowy, socjoterapeuta, w CTiP prowadzi psychoterapię dzieci, młodzieży i osób dorosłych

Mróz-Pankowska Agata

Magdalena Kudzia

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, pracuje w nurcie psychodynamicznym, w CTiP prowadzi psychoterapię osób dorosłych, dzieci, młodzieży oraz rodzin
Mróz-Pankowska Agata

Małgorzata Lasek

Psychoterapeuta w trakcie procesu certyfikacji w nurcie integratywnym, w CTiP prowadzi psychoterapię osób dorosłych, w tym terapię par
female awatar

Magdalena Maczyńska

Psycholog, w CTiP pracuje z dziećmi i młodzieżą
female awatar

Izabela Mielnik

Pielęgniarka
Mróz-Pankowska Agata

Weronika Okaj

Psycholog, w CTiP pracuje z osobami dorosłymi
Mróz-Pankowska Agata

Angelika Pawłowska

Pedagog, terapeuta środowiskowy, w CTiP prowadzi terapię środowiskową dzieci i młodzieży
Mróz-Pankowska Agata

Iwona Popławska

Psycholog, w trakcie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży, w CTiP pracuje z dziećmi i młodzieżą
Mróz-Pankowska Agata

Anna Preis

Psycholog, trenerka rozwoju osobistego, w CTiP pracuje z osobami dorosłymi
female awatar

Katarzyna Radwańska

Psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, szkolenie w zakresie terapii par, w CTiP pracuje z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi i DDA
Mróz-Pankowska Agata

Magdalena Rosińska

Psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, w CTiP pracuje z osobami dorosłymi, w tym z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi i DDA

Mróz-Pankowska Agata

Justyna Ruszkiewicz

Pedagog, terapeuta środowiskowy, w CTiP prowadzi terapię środowiskową dzieci i młodzieży
katarzyna sawicka

Katarzyna Sawicka

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie procesu certyfikacji w nurcie psychodynamicznym oraz w zakresie seksuologii klinicznej, w CTiP prowadzi psychoterapię pacjentów młodzieżowych

Mróz-Pankowska Agata

Elżbieta Sobolewska

Pedagog specjalny, terapeuta środowiskowy, w CTiP pracuje z osobami dorosłymi, dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu, prowadzi terapię środowiskową
female awatar

Monika Wiecha

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie procesu certyfikacji w nurcie integracyjnym, w CTiP prowadzi psychoterapię dzieci i młodzieży

Obsługa rejestracji

Mróz-Pankowska Agata

Joanna Dudzic

Rejestratorka medyczna

Mróz-Pankowska Agata

Wioleta Respondek

Rejestratorka medyczna

Mróz-Pankowska Agata

Magdalena Sałata

Sekretarka medyczna

Mróz-Pankowska Agata

Monika Złotorowicz

Rejestratorka medyczna