logo nfz

Nasz zespół – Namysłów

Nadzór i koordynacja

Gryl Marta

Marta Gryl

Kierownik oddziału Centrum Terapii i Psychoedukacji w Namysłowie

Żołnowska Żaneta

Żaneta Żołnowska

Z-ca kierownika oddziału Centrum Terapii i Psychoedukacji w Namysłowie

Boda Aleksandra

Aleksandra Boda

Koordynator rejestracji Centrum Terapii i Psychoedukacji w Namysłowie

Lekarze

Cichoń Nikola

Natalia Cegła

Lekarz specjalista psychiatrii, pracuje z osobami dorosłymi
Katarzyna Jędruch

Katarzyna Jędruch

Lekarz specjalista psychiatrii, pracuje z osobami dorosłymi
female awatar

dr n. med. Aleksandra Kozar-Konieczna

Lekarz specjalista psychiatrii, pracuje z osobami dorosłymi

Furdak Kamil

Kamil Furdak

Lekarz w trakcie specjalizacjii w dziedzinie psychiatarii, pracuje z osobami dorosłymi

Zespół terapeutyczny

agata mróz pankowska

Agata Mróz-Pankowska

Psycholog, pedagog, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, uzyskała decyzję Ministra Zdrowia o uznaniu dorobku naukowego i zawodowego w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży, terapeuta par w nurcie EFT w trakcie szkolenia, w CTiP prowadzi psychoterapię osób dorosłych, młodzieży oraz par

marta brzeźniak

Marta Brzeźniak

Psycholog, w CTiP pracuje z dziećmi i młodzieżą

Dudziec Katarzyna

Katarzyna Dudziec

Psycholog, pedagog, tyflopedagog, w CTiP pracuje z dziećmi i młodzieżą

Foltyńska Anna

Anna Foltyńska

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie procesu certyfikacji w nurcie integratywnym (systemowo-ericksonowskim), terapeuta środowiskowy, w CTiP pracuje z dziećmi i młodzieżą

Gryl Marta

Marta Gryl

Psycholog, certyfikowany terapeuta środowiskowy, w trakcie szkolenia
z psychoterapii w nurcie integratywnym, kierownik oddziału Centrum Terapii i Psychoedukacji w Namysłowie, w CTiP pracuje z osobami dorosłymi, dziećmi i młodzieżą

Anna Janas

Anna Janas

Psycholog, pedagog resocjalizacyjny, w CTiP pracuje z dziećmi i młodzieżą

Jarczewska-Żuchowska Jadwiga

Jadwiga Jarczewska-Żuchowska

Psycholog, trener biofeedback – EEG, w CTiP pracuje z dziećmi i młodzieżą

Jarczewska-Żuchowska Jadwiga

Anita Kliś

Psycholog, pedagog, logopeda, certyfikowany terapeuta środowiskowy dzieci i młodzieży, terapeuta EMDR, w CTiP pracuje z dziećmi i młodzieżą

Koska Marian

Marian Koska

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie procesu certyfikacji w nurcie psychodynamicznym, w CTiP prowadzi psychoterapię dzieci, młodzieży i osób dorosłych

Laszkiewicz Teresa

Teresa Laszkiewicz

Pedagog, psychoterapeuta w trakcie procesu certyfikacji w nurcie integratywnym, socjoterapeuta, w CTiP prowadzi psychoterapię dzieci, młodzieży i osób dorosłych

Jacek Szelwicki

Jacek Szelwicki

Pedagog resocjalizacyjny, socjoterapeuta, terapeuta środowiskowy, w CTiP pracuje z dziećmi i młodzieżą

agata trzcina

Agata Trzcina

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie procesu certyfikacji w nurcie poznawczo-behawioralnym, w CTiP pracuje z osobami dorosłymi

Sobolewska Elżbieta

Elżbieta Sobolewska

Pedagog specjalny, terapeuta środowiskowy, w CTiP pracuje z osobami dorosłymi, dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu, prowadzi terapię środowiskową

Świerczyńska Aleksandra

Aleksandra Świerczyńska

Pedagog specjalny, terapeuta środowiskowy, w CTiP pracuje z dziećmi i młodzieżą, prowadzi terapię środowiskową

Wasielewski Kacper

Kacper Wasielewski

Psycholog, terapeuta środowiskowy,psychodietetyk, w trakcie szkolenia z psychoterapii w nurcie integratywnym, w CTiP pracuje z osobami dorosłymi, dziećmi i młodzieżą,

Zabłocka Karolina

Karolina Zabłocka

Psycholog, terapeuta środowiskowy, psychodietetyk, interwent kryzysowy, w trakcie szkolenia z psychoterapii w nurcie integratywnym, w CTiP zajmuje się diagnozą  psychologiczną oraz terapią osób dorosłych, dzieci i młodzieży

Zakręt Joanna

Joanna Zakręt

Pedagog, terapeuta środowiskowy, socjoterapeuta, w CTiP pracuje z dziećmi i młodzieżą, prowadzi terapię środowiskową

Żołnowska Żaneta

Żaneta Żołnowska

Psycholog, certyfikowany terapeuta środowiskowy, z-ca kierownika oddziału Centrum Terapii i Psychoedukacji w Namysłowie, w CTiP pracuje z osobami dorosłymi, dziećmi i młodzieżą

Obsługa rejestracji

Boda Aleksandra

Aleksandra Boda

Rejestratorka medyczna, studentka psychologii

Wrótniak Patrycja

Patrycja Wrótniak

Rejestratorka medyczna