logo nfz

Centrum Terapii i Psychoedukacji
Oddział w Namysłowie

Centrum Terapii i Psychoedukacji w Namysłowie świadczy następujące usługi:

OŚRODEK ŚRODOWISKOWEJ OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY – I POZIOM REFERENCYJNY (w ramach kontraktu z NFZ)

 • Pomoc psychologiczna, psychoterapia indywidualna, rodzinna, grupowa oraz terapia środowiskowa dla dzieci i młodzieży uczącej się (do 21 r.ż.).
 • Pomoc dla dzieci i młodzieży zmagających się z takimi trudnościami jak: nadmierny lęk, obniżony nastrój, problemy z odżywianiem się, nadpobudliwość, trudności z koncentracją, zachowania autodestrukcyjne (uzależnienia, samouszkodzenia i in.), trudności wychowawcze, trudności szkolne, agresja, nadmierny stres, trudności w relacjach rówieśniczych, wycofanie, dolegliwości somatyczne bez przyczyny medycznej, trudności w komunikacji rodzinnej, trudności z zaadaptowaniem się do nowej sytuacji (rozwód rodziców, śmierć kogoś bliskiego, wypadek, zmiana szkoły itp.), inne.
 • Praca terapeutyczna z dzieckiem zawsze odbywa się we współpracy z rodziną i opiekunami.
 • Opieka terapeutyczna realizowana jest w poradni, jak również w środowisku pacjenta (rodzina, szkoła).
 • Świadczenia udzielane są bez skierowania.

ZESPÓŁ LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO

 • Leczenie, rehabilitacja, wsparcie psychospołeczne dla osób chorujących psychicznie, cierpiących na depresję i inne zaburzenia wymagające terapii środowiskowej.
 • Opieka psychiatryczna, terapeutyczna i wsparcie dla osób chorujących onkologicznie, w podeszłym wieku, chorujących somatycznie, z otępieniami.
 • Opieka terapeutyczna realizowana w środowisku domowym pacjenta, w tym również w Domach Pomocy Społecznej.
 • Leczenie i rehabilitacja dzieci cierpiących na zaburzenia rozwojowe.
 • Wsparcie i opieka terapeutyczna dla rodzin osób zaburzonych psychicznie.
logo nfz

Rejestracja na wizyty pod numerami telefonów:
602 646 800
608 564 500

USŁUGI KOMERCYJNE

 • Leczenie psychiatryczne.
 • Diagnoza psychologiczna, konsultacje psychologiczne.
 • Psychoterapia indywidualna dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży, psychoterapia par i rodzin.
 • Pomoc w sytuacji kryzysów osobistych, małżeńskich, rodzinnych, zawodowych (np. przemoc w rodzinie, rozwód, śmierć bliskiej osoby i in.).
 • Wsparcie i pomoc psychologiczna dla rodzin zmagających się z trudnościami wychowawczymi z dziećmi.

Zespół terapeutyczny Namysłów

Poznaj naszych specjalistów!

Adres

CENTRUM TERAPII I PSYCHOEDUKACJI
ODDZIAŁ W NAMYSŁOWIE
ul. Partyzantów 1, 46-100 Namysłów

Rejestracja

Rejestracja na wizyty pod numerami telefonu:
602 646 800, 608 564 500

E-mail

Kontakt poczta elektroniczną pod adresem:
ctip.namyslow@gmail.com

Nr konta

BNP Paribas
03 1750 0012 0000 0000 2284 5683