Oddział Kluczbork

Centrum Terapii i Psychoedukacji
Agata Mróz-Pankowska, Sławomir Pankowski s.c.
ul. Kościuszki 33, 46-200 Kluczbork

Rejestracja na wizyty
PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK
8.00-13.00
Tel. 602 673 504
W nagłych wypadkach poza godzinami rejestracji
Tel. 602 635 500
Centrum Terapii i Psychoedukacji w Kluczborku świadczy następujące usługi:

PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO (w ramach kontraktu z NFZ)

 • leczenie nerwic, depresji, zaburzeń odżywania, psychoz, zaburzeń osobowości, zaburzeń psychosomatycznych i wszelkich innych zaburzeń wymagających opieki psychiatrycznej,
 • psychoterapia indywidualna i grupowa dla osób dorosłych, psychoterapia par i rodzin,
 • pomoc w sytuacji kryzysów osobistych, małżeńskich, rodzinnych, zawodowych (np. przemoc w rodzinie, rozwód, śmierć bliskiej osoby i inne).

ZESPÓŁ LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (w ramach kontraktu z NFZ)

 • leczenie, rehabilitacja, wsparcie psychospołeczne dla osób chorujących psychicznie, cierpiących na depresję i inne zaburzenia wymagające terapii środowiskowej,
 • opieka psychiatryczna, terapeutyczna i wsparcie dla osób chorujących onkologicznie, w podeszłym wieku, chorujących somatycznie,
 • opieka terapeutyczna realizowana w środowisku domowym pacjenta,
 • leczenie i rehabilitacja dzieci cierpiących na zaburzenia rozwojowe (np. autyzm),
 • wsparcie i opieka terapeutyczna dla rodzin osób zaburzonych psychicznie.

PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA
(w ramach kontraktu NFZ)

 • psychoterapia indywidualna i grupowa dla osób uzależnionych (alkohol, narkotyki, hazard, komputer i inne),
 • psychoterapia dla osób współuzależnionych,
 • psychoterapia dla Dorosłych Dzieci Alkoholików,
 • programy psychoprofilaktyczne przeciwdziałające nadużywaniu substancji psychoaktywnych dla gmin i szkół,
 • samopomocowa grupa wsparcia dla osób uzależnionych.

PUNKT POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ

 • pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych,
 • pomoc terapeutyczna dla młodzieży uzależnionej i eksperymentującej z substancjami psychoaktywnymi,
 • psychoterapia dla Dorosłych Dzieci Alkoholików,
 • usługi świadczone nieodpłatnie.

USŁUGI KOMERCYJNE

 • leczenie psychiatryczne,
 • diagnoza psychologiczna, konsultacje psychologiczne,
 • psychoterapia indywidualna dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży, psychoterapia par i rodzin,
 • pomoc w sytuacji kryzysów osobistych, małżeńskich, rodzinnych, zawodowych (np. przemoc w rodzinie, rozwód, śmierć bliskiej osoby i inne),
 • wsparcie i pomoc psychologiczna dla rodzin zmagających z trudnościami wychowawczymi z dziećmi,
 • diagnoza uzależnień, konsultacje specjalisty terapii uzależnień,
 • terapia logopedyczna.