logo nfz

Oferta

Szukasz doświadczonych i sprawdzonych specjalistów w zakresie zdrowia psychicznego?

Zapraszamy do Ośrodków Centrum Terapii i Psychoedukacji w Opolu, Zawadzie, Kluczborku i Namysłowie. 

Nasze Ośrodki świadczą usługi w zakresie psychiatrii, psychologii i psychoterapii. Oferujemy specjalistyczną pomoc dla osób dorosłych, dzieci, młodzieży, par i rodzin.

Świadczymy usługi nieodpłatnie, w ramach kontraktu z NFZ, jak również komercyjnie.

Członkowie naszego zespołu terapeutycznego to wykwalifikowani specjaliści, stale szkolący się i podnoszący swoje kompetencje, pracujący pod superwizją.

Czym się zajmujemy?

 • Leczenie psychiatryczne nerwic, depresji, psychoz, zaburzeń odżywiania, zaburzeń osobowości i innych zaburzeń wymagających opieki psychiatrycznej
 • Diagnoza psychologiczna, pomoc psychologiczna
 • Psychoterapia indywidualna osób dorosłych, dzieci i młodzieży
 • Terapia grupowa, terapia par i rodzin
 • Pomoc w sytuacji kryzysów osobistych, małżeńskich, rodzinnych, zawodowych (np. przemoc w rodzinie, rozwód, śmierć bliskiej osoby i in.)
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna (dla osób ze spektrum autyzmu)
 • Terapia środowiskowa (realizowana w miejscu zamieszkania pacjenta)
 • Wsparcie i opieka terapeutyczna dla rodzin osób zaburzonych psychicznie, cierpiących na depresję i inne zaburzenia
 • Psychoterapia osób uzależnionych (alkohol, narkotyki, hazard, komputer i in.), współuzależnionych, DDA
 • Diagnoza i terapia logopedyczna
 • Psychoprofilaktyka i psychoedukacja, szkolenia dla szkół i gmin
opieka psychiatryczna

Opieka psychiatryczna

Profesjonalna pomoc psychiatryczna, która wspiera zdrowie psychiczne i emocjonalne pacjentów poprzez diagnozę, farmakoterapię i wsparcie w trudnych chwilach.
Zobacz

terapia osób dorosłych

Terapia osób dorosłych, par i rodzin

Indywidualna, partnerska, rodzina i grupowa psychoterapia, która pomaga przepracować trudności emocjonalne, wzmocnić relacje oraz poprawić funkcjonowanie pacjentów w różnych obszarach życia.

Zobacz

terapia dzieci i młodzieży

Terapia dzieci i młodzieży

Specjalistyczna opieka terapeutyczna dla dzieci i młodzieży, mająca na celu przezwyciężanie pojawiających trudności i zaburzeń, wspierająca rozwój emocjonalny i społeczny.

Zobacz

leczenie środowiskowe

Terapia środowiskowa

Forma terapii skierowana do pacjentów z diagnozą psychozy, chorób afektywnych oraz innych zaburzeń psychiatrycznych znacząco utrudniających prawidłowe funkcjonowanie społeczne. Opieka terapeutyczna realizowana jest w naturalnym środowisku pacjenta.

Zobacz

leczenie uzależnień

Leczenie uzależnień

Holistyczne podejście do leczenia uzależnień, oferujące wsparcie emocjonalne, wiedzę oraz narzędzia potrzebne do odzyskania kontroli nad życiem.

Zobacz