Oferta

Centrum Terapii i Psychoedukacji
Agata Mróz-Pankowska, Sławomir Pankowski s.c.

świadczymy usługi w zakresie psychiatrii, psychologii i psychoterapii (nieodpłatnie, w ramach kontraktu z NFZ)

 • leczenie psychiatryczne nerwic, depresji, psychoz, zaburzeń odżywiania, zaburzeń osobowości i innych zaburzeń wymagających opieki psychiatrycznej

 • diagnoza psychologiczna, pomoc psychologiczna

 • psychoterapia indywidulana dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży

 • terapia grupowa, terapia par i rodzin

 • psychoterapia zaburzeń depresyjnych, lękowych, fobii, zaburzeń odżywiania i in.

 • pomoc w sytuacji kryzysów osobistych, małżeńskich, rodzinnych, zawodowych (np. przemoc w rodzinie, rozwód, śmierć bliskiej osoby i in.)

 • psychoterapia osób uzależnionych (alkohol, narkotyki, hazard, komputer i in.), współuzależnionych, DDA

 • diagnoza i terapia logopedyczna

 • diagnoza i terapia pedagogiczna (dla osób ze spektrum autyzmu)

 • terapia środowiskowa (realizowana w miejscu zamieszkania pacjenta)

 • wsparcie i opieka terapeutyczna dla rodzin osób zaburzonych psychicznie, cierpiących na depresję i inne zaburzenia
 • psychoprofilaktyka i psychoedukacja, szkolenia dla szkół, gmin i in.