Oddział Opole

Centrum Terapii i Psychoedukacji
Agata Mróz-Pankowska, Sławomir Pankowski s.c.

ul. Oleska 97H/1A, 45-222 Opole

Rejestracja na wizyty

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK

8.00-13.00

Tel. 602 673 562

W nagłych wypadkach poza godzinami rejestracji

Tel. 602 635 500

Centrum Terapii i Psychoedukacji w Opolu świadczy następujące usługi:

PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO (w ramach kontraktu z NFZ)

 • Leczenie nerwic, depresji, zaburzeń odżywania, psychoz, zaburzeń osobowości, zaburzeń psychosomatycznych i wszelkich innych zaburzeń wymagających opieki psychiatrycznej
 • Psychoterapia indywidualna i grupowa dla osób dorosłych, psychoterapia par i rodzin

 • Pomoc w sytuacji kryzysów osobistych, małżeńskich, rodzinnych, zawodowych (np. przemoc w rodzinie, rozwód, śmierć bliskiej osoby i in.)

ZESPÓŁ LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (w ramach kontraktu z NFZ)

 • Leczenie, rehabilitacja, wsparcie psychospołeczne dla osób chorujących psychicznie, cierpiących na depresję i inne zaburzenia wymagające terapii środowiskowej
 • Opieka psychiatryczna, terapeutyczna i wsparcie dla osób chorujących onkologicznie, w podeszłym wieku, chorujących somatycznie
 • Opieka terapeutyczna realizowana w środowisku domowym pacjenta
 • Leczenie i rehabilitacja dzieci cierpiących na zaburzenia rozwojowe (np. autyzm)
 • Wsparcie i opieka terapeutyczna dla rodzin osób zaburzonych psychicznie

PORADNIA PSYCHOLOGICZNA (w ramach kontraktu z NFZ)

 • Diagnoza psychologiczna, konsultacje psychologiczne
 • Psychoterapia indywidualna i grupowa dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży, psychoterapia par i rodzin

 • Pomoc w sytuacji kryzysów osobistych, małżeńskich, rodzinnych, zawodowych (np. przemoc w rodzinie, rozwód, śmierć bliskiej osoby i in.)
 • Wsparcie i pomoc psychologiczna dla rodzin zmagających z trudnościami wychowawczymi z dziećmi

USŁUGI KOMERCYJNE

 • Leczenie psychiatryczne
 • Diagnoza psychologiczna, konsultacje psychologiczne
 • Psychoterapia indywidualna dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży, psychoterapia par i rodzin

 • Pomoc w sytuacji kryzysów osobistych, małżeńskich, rodzinnych, zawodowych (np. przemoc w rodzinie, rozwód, śmierć bliskiej osoby i in.)
 • Wsparcie i pomoc psychologiczna dla rodzin zmagających z trudnościami wychowawczymi z dziećmi

 • Diagnoza uzależnień, konsultacje specjalisty terapii uzależnień

 • Terapia logopedyczna