logo nfz

Terapia środowiskowa

Opieka psychiatryczna
Terapia osób dorosłych, par i rodzin
Terapia dzieci i młodzieży
Terapia środowiskowa
Leczenie uzależnień

Oferujemy leczenie i terapię w środowisku pacjenta.

W sytuacji poważniejszych problemów zdrowotnych (schizofrenia, depresja, otępienie, schorzenia onkologiczne, niepełnosprawność ruchowa i in.) nasi psychiatrzy, psychologowie i inni terapeuci prowadzą leczenie i terapię w miejscu pobytu pacjenta.

W miarę potrzeb obejmujemy również terapią środowiskową dzieci i młodzież.

Terapia środowiskowa obejmuje:

 • Leczenie, rehabilitację, wsparcie psychospołeczne dla osób chorujących psychicznie, cierpiących na depresję i inne zaburzenia wymagające terapii środowiskowej
 • Opiekę psychiatryczną, terapeutyczną i wsparcie dla osób chorujących onkologicznie, w podeszłym wieku, chorujących somatycznie, z otępieniami itp.
 • Wsparcie i opiekę terapeutyczną dla rodzin osób zaburzonych psychicznie
 • Pracę terapeutyczną na rzecz dzieci, młodzieży i ich rodzin, w ramach indywidualnego planu terapii, jak również leczenie i rehabilitację dzieci cierpiących na zaburzenia rozwojowe (np. autyzm)
 • Opieka terapeutyczna realizowana jest w środowisku domowym pacjenta, w tym również w Domach Pomocy Społecznej

Usługi z zakresu terapii środowiskowej w Centrum Terapii i Psychoedukacji realizuje:

$

Oddział Zawada

 • Zespół Leczenia Środowiskowego
 • Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży – I poziom referencyjny
$

Oddział Kluczbork

 • Zespół Leczenia Środowiskowego
 • Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży – I poziom referencyjny
$

Oddział Namysłów

 • Zespół Leczenia Środowiskowego
 • Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży – I poziom referencyjny