logo nfz

Leczenie uzależnień

Opieka psychiatryczna
Terapia osób dorosłych, par i rodzin
Terapia dzieci i młodzieży
Terapia środowiskowa
Leczenie uzależnień

Prowadzimy psychoterapię osób uzależnionych i ich rodzin.

Pomagamy osobom uzależnionym od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz od hazardu, a także członkom rodzin osób borykających się z uzależnieniami (współuzależnienie, DDA).

Nasza oferta obejmuje:

  • Diagnozę uzależnienia i współuzależnienia
  • Psychoterapię indywidualną i grupową dla osób uzależnionych i współuzależnionych
  • Psychoterapię dla Dorosłych Dzieci Alkoholików
  • Leczenie psychiatryczne
  • Programy psychoprofilaktyczne przeciwdziałające nadużywaniu substancji psychoaktywnych dla gmin i szkół
  • Zajęcia samopomocowej grupy wsparcia dla osób uzależnionych
  • Pomoc psychologiczną dla dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych, jak również dla młodzieży uzależnionej i eksperymentującej z substancjami psychoaktywnymi.

Usługi w zakresie leczenia uzależnień w Centrum Terapii i Psychoedukacji realizuje:

$

Oddział Kluczbork

  • Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
  • Punkt Pomocy Psychologicznej
  • Samopomocowa grupa wsparcia dla osób uzależnionych