logo nfz

Terapia dzieci i młodzieży

Opieka psychiatryczna

Terapia osób dorosłych, par i rodzin

Terapia dzieci i młodzieży

Terapia środowiskowa
Leczenie uzależnień

Oferujemy psychoterapię indywidualną, rodzinną, grupową oraz środowiskową dla dzieci oraz młodzieży.

 

W ramach Poradni Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży prowadzimy psychoterapię indywidualną, rodzinną, grupową oraz terapię środowiskową dla dzieci oraz młodzieży uczącej się do 21 r.ż. Praca z dziećmi zawsze odbywa się we współpracy z rodziną dziecka. Pacjenci przyjmowani są bez skierowania.

W jakich sytuacjach można się z nami kontaktować?

 

 • Gdy u dziecka pojawiają się niepokojące zachowania, obniżony nastrój, zmiany w zachowaniu, pobudzenie, lęk, problemy z jedzeniem i inne
 • Występują trudności wychowawcze, trudności szkolne, trudności w relacjach rówieśniczych, nasilenie sytuacji konfliktowych, trudności w komunikacji rodzinnej
 • W rodzinie pojawia się kryzys, np. utrata bliskiej osoby, choroba, rozwód, przemoc, itp.
 • Dziecko ma problem z koncentracją, jest nadpobudliwe, nie potrafi kontrolować swoich emocji, stresu lub radzi sobie z nimi w niepokojący sposób (np. zaburzenia odżywiania, tiki nerwowe)
 • Dziecko zachowuje się agresywnie, ma problemy w rozwiązywaniu konfliktów
 • Dziecko skarży się na dolegliwości somatyczne (np. bóle brzucha, głowy, trudności ze snem, moczenie się w nocy), a nie ma medycznej przyczyny tych objawów
 • Dziecko ma problem z zaadaptowaniem się do nowej sytuacji, takiej jak zmiana szkoły, pojawienie się rodzeństwa, rozwód rodziców, śmierć kogoś bliskiego, wypadek etc.
 • Dziecko wykazuje destrukcyjne zachowania (uzależnienia, eksperymentowanie z substancjami psychoaktywnymi, samouszkodzenia i inne)
 • Dziecko jest stale wycofane, wyjątkowo ciche lub nieśmiałe, boi się, przeżywa nadmierny stres
 • U dziecka pojawiają się zaburzenia lękowe oraz nastroju (fobie specyficzne, lęk społeczny, lęk separacyjny, napady paniki, zaburzenie obsesyjno-kompulsywne, PTSD, depresja i inne)
 • U dziecka pojawiają się zaburzenia odżywiania się (bulimia, anoreksja, kompulsywne objadanie się, otyłość)

Terapia dzieci i młodzieży realizowana jest nieodpłatnie (kontrakt NFZ) w ramach Ośrodków Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży – I poziom referencyjny.

$

Oddział Zawada

Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży – I poziom referencyjny w Zawadzie.
$

Oddział Kluczbork

Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży – I poziom referencyjny w Kluczborku.
$

Oddział Namysłów

Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży – I poziom referencyjny w Namysłowie.