Informacja z 19.03.2020

Informujemy, że zgodnie w zaleceniami Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia Centrum Terapii i Psychoedukacji aktualnie realizuje porady lekarskie, porady psychologiczne oraz sesje psychoterapii indywidualnej za pomocą systemów teleinformatycznych.
Zajęcia grupowe zostały zawieszone do odwołania.