Aktualności

Centrum Terapii i Psychoedukacji
Agata Mróz-Pankowska, Sławomir Pankowski s.c.


Uwaga !
Centrum Terapii i Psychoedukacji w Opolu zmienia swoją lokalizację !
Od dnia 1 czerwca 2019 r. znajdziecie nas przy ul. Oleskiej 97H/1A (za NETTO).
Zapraszamy !


Informujemy, że od dnia 1 listopada 2018 roku Centrum Terapii i Psychoedukacji w Kluczborku zmienia swoją lokalizację. Nowy adres udzielania świadczeń dla Poradni Zdrowia Psychicznego, Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia oraz Zespołu Leczenia Środowiskowego to:

46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 33


Informujemy, że od dnia 1 lipca 2018 r. Centrum Terapii i Psychoedukacji poszerzyło swoją działalność. W oddziałach w Opolu i w Kluczborku powstały nowe placówki w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia:

CTiP Oddział Opole:

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Poradnia Psychologiczna

CTiP Oddział Kluczbork:

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Zapraszamy!


Samopomocowa grupa wsparcia dla osób uzależnionych spotyka się w każdy pierwszy czwartek miesiąca o godz. 18 w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Kluczborku, ul. Wolności 6.