Oddział Opole

CENTRUM TERAPII I PSYCHOEDUKACJI
PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA W OPOLU
ul. Oleska 71A, 45-222 Opole

Rejestracja na wizyty
PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK
8.00-13.00
Tel. 602 673 562
W nagłych wypadkach poza godzinami rejestracji
Tel. 602 387 197

Centrum Terapii i Psychoedukacji w Opolu świadczy następujące usługi :

ZESPÓŁ LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (w ramach kontraktu z NFZ)

 • Leczenie, rehabilitacja, wsparcie psychospołeczne dla osób chorujących psychicznie
 • Leczenie zaburzeń psychotycznych, afektywnych i innych zaburzeń psychicznych wymagających opieki środowiskowej
 • Opieka terapeutyczna realizowana w środowisku domowym pacjenta
 • Leczenie i rehabilitacja dzieci cierpiących na zaburzenia rozwojowe (np. autyzm)
 • Wsparcie i opieka terapeutyczna dla rodzin osób zaburzonych psychicznie
 • Pomoc w ramach Zespołu świadczona jest bezpłatnie w ramach kontraktu z NFZ

POMOC PSYCHIATRYCZNA

 • Leczenie nerwic, depresji, zaburzeń odżywania, psychoz, zaburzeń osobowości, zaburzeń psychosomatycznych i innych zaburzeń wymagających opieki psychiatrycznej

POMOC PSYCHOLOGICZNA I PSYCHOTERAPIA

 • Psychoterapia indywidualna i grupowa dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży
 • Psychoterapia par i rodzin
 • Psychoterapia stanów lękowych, depresyjnych, fobii, zaburzeń odżywiania i inne
 • Pomoc w sytuacji kryzysów osobistych, małżeńskich, rodzinnych, zawodowych (np. przemoc w rodzinie, rozwód, śmierć bliskiej osoby i inne)
 • Wsparcie i pomoc psychologiczna dla rodzin zmagających z trudnościami wychowawczymi z dziećmi
 • Konsultacje i terapia logopedyczna dla dzieci i dorosłych

LECZENIE UZALEŻNIEŃ

 • Specjalistyczna pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych (alkohol, narkotyki, hazard, komputer i inne)
 • Psychoterapia osób współuzależnionych
 • Psychoterapia dla Dorosłych Dzieci Alkoholików
 • Programy psychoprofilaktyczne przeciwdziałające nadużywaniu substancji psychoaktywnych dla Gmin i szkół.