Oddział Kluczbork

CENTRUM TERAPII I PSYCHOEDUKACJI
PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA W KLUCZBORKU
ul. Wolności 6, 46-203 Kluczbork

Rejestracja na wizyty
PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK
8.00 – 13.00
tel. 602 673 504

W nagłych wypadkach poza godzinami rejestracji
tel. 602 387 197

Centrum Terapii i Psychoedukacji w Kluczborku świadczy następujące usługi

ZESPÓŁ LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (w ramach kontraktu z NFZ)

 • Leczenie, rehabilitacja, wsparcie psychospołeczne dla osób chorujących psychicznie.
 • Leczenie zaburzeń psychotycznych, afektywnych i innych zaburzeń psychicznych wymagających opieki środowiskowej.
 • Opieka terapeutyczna realizowana w środowisku domowym pacjenta.
 • Leczenie i rehabilitacja dzieci cierpiących na zaburzenia rozwojowe (np. autyzm).
 • Wsparcie i opieka terapeutyczna dla rodzin osób zaburzonych psychicznie.
 • Pomoc w ramach Zespołu świadczona jest bezpłatnie w ramach kontraktu z NFZ.

PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA (w ramach NFZ)

 • Psychoterapia indywidualna i grupowa dla osób uzależnionych (alkohol, narkotyki, hazard, komputer i inne).
 • Psychoterapia osób współuzależnionych.
 • Psychoterapia dla Dorosłych Dzieci Alkoholików.
 • Programy psychoprofilaktyczne przeciwdziałające nadużywaniu substancji psychoaktywnych dla gmin i szkół.
 • Samopomocowa grupa wsparcia dla osób uzależnionych.
 • Pomoc w ramach Poradni świadczona jest bezpłatnie w ramach kontraktu z NFZ.

PUNKT POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ

 • Pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych.
 • Pomoc terapeutyczna dla młodzieży uzależnionej i eksperymentującej z substancjami psychoaktywnymi.
 • Psychoterapia dla Dorosłych Dzieci Alkoholików.
 • Usługi świadczone bezpłatnie.

POMOC PSYCHIATRYCZNA

 • Leczenie nerwic, depresji, zaburzeń odżywania, psychoz, zaburzeń osobowości, zaburzeń psychosomatycznych i innych zaburzeń wymagających opieki psychiatrycznej.

POMOC PSYCHOLOGICZNA I PSYCHOTERAPIA

 • Psychoterapia indywidualna i grupowa dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży.
 • Psychoterapia par i rodzin.
 • Psychoterapia stanów lękowych, depresyjnych, fobii, zaburzeń odżywiania i inne.
 • Pomoc w sytuacji kryzysów osobistych, małżeńskich, rodzinnych, zawodowych (np. przemoc w rodzinie, rozwód, śmierć bliskiej osoby i inne).
 • Wsparcie i pomoc psychologiczna dla rodzin zmagających z trudnościami wychowawczymi z dziećmi.

Informujemy, że od dnia 1 lipca 2018 r. w Centrum Terapii i Psychoedukacji w Kluczborku przy ul. Wolności 6 zacznie działać Poradnia Zdrowia Psychicznego. Rejestracja na wizyty odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-13.00 pod numerem telefonu 602 673 504. Zapraszamy !